SCHADE

Voorwerp van de dekking                                 

Essentieel is dat de verzekeringsmaatschappij rechtsbijstand volgens de voorwaarden van het contract, de kosten draagt die voortvloeien uit de verdediging van de belangen van de verzekerde. 

Algemeen gezien zal de rechtsbijstandspolis zorgen voor                       

 • verdediging van de belangen van de verzekerde, bijvoorbeeld verdediging voor Rechtbank bij een vervolging wegens overdreven snelheid
 • het invorderen van de geleden schade, bijvoorbeeld bij schade aan de woning door de buurman
 • het oplossen van diverse geschillen, bijvoorbeeld een geschil met de garagist

Hoe gebeurt de aangifte ?                   

Teneinde het voormelde zo optimaal en efficiënt mogelijk te kunnen realiseren is het belangrijk dat  de betrokkene zoveel mogelijk info en stukken verzamelt en deze zo spoedig mogelijk aan Willemot overmaakt via schade@willemot.be.                                                

Bij ontvangst openen wij met voorrang een schadedossier rechtsbijstand waarbij betrokkene een ontvangstmelding zal toegestuurd krijgen met de referte van het dossier.

Welke info en stukken zijn noodzakelijk?

rechtsbijstand willemot schade brand

 

Schade brand:

 • schadeaangifte
 • waar situeert zich precies het geschil?
 • volledige coördinaten van de expert die eventueel kan aangesteld worden
 • omvang van de geleden schade , een bestek, foto’s

 

Verkeersongevallen: auto, fiets, voetganger, passagier, enz...

 • schadeaangifte
 • indien er een proces verbaal werd opgesteld : kopie verhoorblad + attest verkeersongeval
 • getuigen?
 • verklaring BTW
 • gedetailleerd en becijferd schadebestek + foto's indien mogelijk
 • verwondingsaangifte ttz een attest van de dokter die de letsels beschrijft
 • medische kosten zoals rekeningen apotheker, verschilstaten mutualiteit, enz...
 • volledige coördinaten van de expert die eventueel kan aangesteld worden   
rechtsbijstand willemot hersteller

 

Andere schades en geschillen zoals o.m. een geschil met de hersteller, schade aan woning door werken in de straat, door buur, lichamelijke en/of stoffelijke schade opgelopen door toedoen van een derde, enz...

 • schadeaangifte
 • getuigen? PV: kopie verhoorblad?
 • waar situeert zich precies het geschil?
 • gedetailleerde en becijferde schadebestekken + foto's indien mogelijk
 • indien lichamelijke schade zie Verkeersongevallen
 • volledige coördinaten van de expert die eventueel kan aangesteld worden

Fotokopieer alle bewijsstukken of scan ze in.

 

Download de schadeaangifte en diverse stukken “hier”.

 

Heb je een vraag? Neem contact op met ons.

 


Deze website maakt gebruik van cookies Deze cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Zij kunnen niet uitgeschakeld worden. Voor meer informatie en welke cookies we gebruiken, zie onze cookiestatement.
Cookiestatement Verberg details